VAUČERI ZA DIGITALIZACIJU:  Digitalizacija tvrtke Probe d.o.o.

Objavljeno
blank

Kod poziva:  NPOO.C1.1.2.R3-I2.01

Naziv poziva:  VAUČERI ZA DIGITALIZACIJU – Vaučer za digitalni marketing (VDM)

PRIJAVITELJ

Naziv prijavitelja:  PROBE d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge

Ulica i kućni broj:  Josipa Jurja Strossmayera 269

Općina/grad: Osijek

Poštanski broj:  31000

Država: Republika Hrvatska

Internetska stranica: https://probe.hr/

blank

Opći podaci o projektu

Projektom ćemo razviiti novo digitalno rješenje – Internet stranica tvrtke Probe d.o.o. Osim toga, izvršit će se edukacija djelatnika za rad na novom digitalnom rješenju. U cilju uspješne provedbe projekta, angažirat će se direktor tvrtke, uz pomoć vanjskog stručnjaka za upravljanje projektom.

Ukupna vrijednost projekta je 9.800,00 EUR.

Ciljna skupina projekta su djelatnici tvrtke Prijavitelja te postojeći i budući kupci koji će posjećivati Internet stranicu.

Opis projekta
Projekt se odnosi na izradu poslovne Internet stranice Prijavitelja i izradu novih funkcionalnosti. Postojeća web stranica ne zadovoljava potrebe poslovanja Prijavitelja, te je glavni nedostatak nemogućnost prilagodbe same web stranice kako bi ona sadržavala sve potrebne funkcionalnosti te nedostatak analitike potrebne za optimizaciju sadržaja. Postojeća web stranica nalazi se na domeni https://probe.hr/ koja se za potrebe projekta neće mijenjati. Odabrani pružatelj usluga je eRaccoon, Ulica Jela 50, 31000 Osijek. Ovaj pružatelj je odabran iz razloga što prati globalne trendove i tehnologije te s klijentima prolazi kroz sve faze razvoja Internet stranice i njezinog održavanja. Pružatelj usluga će osigurati izradu nove web stranice prema UX i UI standardima i izradu novih funkcionalnosti na web stranici klijenta: poput kontakt forme, galerije fotografija, izrade dodatnih stranica i sl. Usluga uključuje i istraživanje web stranica konkurencije te edukaciju zaposlenika za uređivanje Internet stranice.

Stručnošću, dobrom praksom, iskustvom te profesionalnim pristupom poslu, Prijavitelj će nastaviti razvijati svoje proizvode i usluge te će kroz ovaj projektni prijedlog utjecati na učinkovitost poslovnih procesa i digitalizaciju poslovanja.

Cilj projekta je doprinos digitalizaciji poduzeća kroz povećanje efikasnosti, korištenje novih tehnologija/trendova tržišta, porast prihoda, izgradnja digitalnih kapaciteta zaposlenika, rast na novim tržištima.

Izradom Internet stranice utječe se na digitalizaciju tvrtke koja će dosegnuti željeni rast prihoda te povećati kvalitetu proizvoda i usluga koje se plasiraju na tržište. Kvalitetna Internet stranica pruža mnoge prednosti u pogledu povećanja prodaje i prihoda, kroz povećanu vidljivost i veći doseg potencijalnih kupaca. Internet stranica pružiti će Prijavitelju mogućnost da dosegne širi spektar kupaca, do kojih do sada nije imala adekvatan pristup. Dobro optimizirana Internet stranica poboljšat će poziciju na tražilicama i privući nove posjetitelje. Povećanjem vidljivosti Prijavitelja na internetu, povećava se i potencijal za povećanje prodaje i rast poslovanja. Ukratko, uvođenje Internet stranice Prijavitelju donosi povećanu vidljivost, dostupnost, poboljšana korisnička iskustva, povećanje prodaje i prihoda, smanjenje troškova te bolje praćenje rezultata. Ovi rezultati mogu značajno doprinijeti rastu i uspjehu poslovanja. Prijavitelj planira daljnja ulaganja u unaprjeđenje poslovnih procesa te educiranje svojih zaposlenika. Realizacija projekta omogućit će postizanje navedenog cilja kroz povećanje konkurentnosti na domaćem i stranom tržištu. Planirane aktivnosti za provedbu projekta uključuju izradu Internet stranice prema UX i UI standardima i izradu novih funkcionalnosti na stranici klijenta: poput kontakt forme, galerije fotografija, izrade dodatnih stranica. Usluga uključuje i istraživanje web stranica konkurencije, kao i edukaciju zaposlenika za uređivanje web stranice.

Upravljanje projektom odnosi se na koordinaciju provedbe, postupak naplate vaučera i kreiranje završnog zahtjeva za nadoknadu sredstava. Za upravljanje projektom biti će zadužena direktor Krunoslav Lugarić, uz pomoć vanjskoj stručnjaka, kojeg će angažirati vlastitim sredstvima.

Promidžba i vidljivost projekta se odnosi na objavu informacija o projektu i načinu sufinanciranja na web stranici tvrtke Prijavitelja. Za provedbu ove aktivnosti također će biti zadužen direktor tvrtke. Osim navedenog, tiskat će se i plakat s informacijama o projektu. Potrebni resursi za ostvarenje navedenih ciljeva su vlastita financijska sredstva, bespovratna sredstva tražena ovim projektom, postojeći ljudski resursi.

Projekt je usklađen i s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine koja ima za cilj povećanje konkurentnosti maloga gospodarstva u Hrvatskoj kroz poboljšanje ekonomske uspješnosti, poboljšan pristup financiranju, promociju poduzetništva, poboljšanje poduzetničkih vještina te poboljšano poslovno okruženje. Projektne aktivnosti u potpunosti odgovaraju strateškom cilju 1 – Konkurentno i inovativno gospodarstvo, prioritetna područja 1 Razvoj globalno konkurentne, zelene i digitalne industrije i 2 Razvoj poduzetništva i obrta.

Vizija:
Vizija tvrtke Probe d.o.o. je postati vodeći proizvođač strojeva i alata na globalnom tržištu, pružajući inovativna rješenja koja transformiraju industriju. Težimo biti prepoznati po vrhunskoj kvaliteti, pouzdanosti i tehnološkom napretku naših proizvoda. Naša strast je poticati napredak i potrebe naših klijenata, pružajući im alate i strojeve koji poboljšavaju njihovu produktivnost, efikasnost i konkurentnost. Svojim timom stručnjaka i kontinuiranim ulaganjem u istraživanje i razvoj, želimo oblikovati budućnost industrije, pridonoseći globalnom napretku i održivosti

Plan razvoja s ulogom projekta:

Izrada Internet stranice značajno će doprinijeti radu Prijavitelja, i to na nekoliko načina:

1. Predstavljanje proizvoda: Nova internetska stranica omogućit će Prijavitelju da jasno i vizualno predstavi svoje proizvode profesionalnim alatima i opremom. Na njoj će biti prikazane detaljne informacije, fotografije, tehničke specifikacije, upute za upotrebu i ostali relevantni podaci. To olakšava potencijalnim kupcima da pregledaju i razumiju ponudu Prijavitelja, budući da u ovom trenutku mnogi od njih nisu upoznati s proizvodnim portfeljem Tvrtke.

2. Povećanje vidljivosti i dostupnosti: Izrada internetske stranice omogućit će da Tvrtka bude kvalitetno prezentirana i vidljiva na internetu, dostupna 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu. Potencijalni kupci Tvrtku će pronaći pretraživanjem na tražilicama ili putem referenci. To će povećati dostupnost proizvoda i broj kupaca u budućnosti.

3. Komunikacija i korisnička podrška: Internetska stranica pružit će platformu za komunikaciju s kupcima. Oni će moći postavljati upite, tražiti informacije ili podršku putem obrasca za kontakt, chat sučelja ili putem e- pošte. Pružanje pravodobnih odgovora i podrške poboljšati će korisničko iskustvo i zadovoljstvo.

4. E-trgovina i narudžbe: Internetska stranica biti će ujedno i platforma za e-trgovinu. Omogućit će kupcima da pregledaju proizvode, dodaju ih u košaricu, obavljaju narudžbe i plaćanja. Ova funkcionalnost olakšavat će kupcima da brzo i jednostavno naruče proizvode.

5. Informacije o brandu i poduzeću: Internetska stranica pružit će priliku za predstavljanje vlastitog branda, vrijednosti poduzeća i ostalih informacija koje doprinose izgradnji povjerenja kod potencijalnih kupaca. Na njoj će se pružiti informacije o kvaliteti, certifikatima, stručnosti i drugim atributima koji Tvrtku izdvajaju od konkurencije.

6. Marketing i promocija: Internetska stranica biti će izvrsna platforma za provođenje marketinških aktivnosti i promocije. Putem nje koristit će se društvene mreže i digitalni kanali za promociju proizvoda, oglašavanje i privlačenje novih kupaca.

7. Analitika i praćenje rezultata: Internetska stranica omogućit će Prijavitelju praćenje posjećenosti, analizu ponašanja korisnika i rezultate marketinških aktivnosti. Biti će odlična podloga za daljnji razvoj marketinške strategije za rast poslovanja.

8. Baza podataka kupaca: Internetska stranica omogućit će prikupljanje podataka o posjetiteljima i kupcima. Putem nje će se izraditi baza podataka kupaca koja će se koristiti za personalizirano slanje obavijesti, promocija ili ponuda. To će pomoći u održavanju dugoročnih odnosa s kupcima i poticanju njihove vjernosti.

Izrada internetske stranice pruža brojne mogućnosti za unapređenje poslovanja u području proizvodnje i opreme profesionalnih alata i opreme. Omogućit će predstavljanje proizvoda, povećanje vidljivosti, komunikaciju s kupcima, prodaju putem interneta, promociju branda i praćenje rezultata. U skladu s tim poboljšat će se prisutnost tvrtke na tržištu i doprinijeti rastu i uspjehu poslovanja.